GiaoThong247

Chia sẻ thông tin giao thông vì cộng đồng

Thống kê

Thống kê nổi bật tháng trước
  • Vận tốc trung bình của các tỉnh thành
  • Tỉ lệ các loại điểm nóng người dùng chia sẻ
  • Vận tốc trung bình theo từng loại đường
  • Số lượng điểm nóng người dùng chia sẻ theo tỉnh thành
  • Độ phủ thông tin vận tốc
  • Quảng đường có tín hiệu GPS theo tỉnh thành
  • Quảng đường có tín hiệu GPS theo ngày
  • Số lượng người dùng mới theo ngày
  • Số lượng người sử dụng theo ngày
  • Thống kê nổi bật hàng tháng

Thống kê hàng năm

Thống kê nổi bật hàng tháng