GiaoThong247

Chia sẻ thông tin giao thông vì cộng đồng

GiaoThong247 Lite iOS


Với GiaoThong247 Lite, người sử dụng ngoài việc dùng ứng dụng để thực hiện chức năng định vị và dẫn đường, còn có thể xem và chia sẻ thông tin về giao thông trên bản đồ trực tuyến tại những khu vực GiaoThong247 Pro chưa cung cấp trên bản đồ offline.


Tải GiaoThong247 Lite iOS Chia sẻ

Tìm kiếm địa điểm
Ứng dụng sử dụng dữ liệu bản đồ trực tuyến từ Google Map, bao gồm thông tin chi tiết của 63 tỉnh thành trên đất nước, dựa vào đó người dùng có thể tìm kiếm địa điểm mình mong muốn một cách dễ dàng.


Hệ thống định vị và chỉ đường


Sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS để xác định vị trí và dẫn đường cho người dùng.


Hiển thị thông tin giao thông
Ứng dụng hiển thị trực tiếp thông tin về tình hình giao thông hiện tại như sự cố giao thông, ùn tắc giao thông … Thêm vào đó, người dùng có thể tùy chỉnh các thông tin về giao thông hiện ra trên màn hình.


Chia sẻ thông tin


Người dùng có thể thông báo, chia sẻ cho cộng đồng thông tin giao thông trên cả nước thông qua kết nối Internet của điện thoại. Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép người dùng đánh giá thông tin được chia sẻ bởi cộng đồng