GiaoThong247

Chia sẻ thông tin giao thông vì cộng đồng

GiaoThong247 Pro iOS


Ứng dụng chạy trên nền tảng công nghệ GNAM do TMA phát triển, sử dụng bản đồ offline, thực hiện các chức năng định vị, hướng dẫn lộ trình, theo dõi và chia sẻ thông tin giao thông với mục tiêu giúp sức cùng cộng đồng giảm thiểu tình trang kẹt xe tại các đô thị ở Việt Nam.


Tải GiaoThong247 Pro iOS Chia sẻ

Định vị và hướng dẫn lộ trình
Sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS để xác định vị trí và dẫn đường cho người dùng. Thêm vào đó, ứng dụng còn cho phép người dùng tự quyết định lộ trình của mình.


Dẫn đường bằng giọng nói


Với việc dẫn đường bằng giọng nói, người dùng có thể dễ dàng vừa tham gia giao thông, vừa nghe hướng dẫn lộ trình một cách dễ dàng. Hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh.


Hiển thị thông tin giao thông
Ứng dụng hiển thị những thông tin mới nhất về tình hình giao thông như vận tốc hiện tại của một con đường, các điểm ùn tắc, sự cố giao thông… Người dùng có thể tùy chỉnh các thông tin giao thông hiện ra trên màn hình.


Tìm kiếm địa điểm


Người dùng có thể tìm kiếm địa điểm trên bản đồ một cách dễ dàng thông qua việc chạm vào bản đồ, danh sách các địa điểm yêu thích (POIs) hay nhập trực tiếp thông tin về địa điểm cần tìm kiếm. Thêm vào đó, với dữ liệu bản đồ offline được lưu trên điện thoại, người dùng có thể sử dụng ngay cả khi không có kết nối Internet


Chia sẻ thông tin
Người dùng có thể thông báo, chia sẻ cho cộng đồng thông tin các sự kiện giao thông trên cả nước thông qua kết nối Internet của điện thoại. Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép người dùng đánh giá thông tin được chia sẻ bởi cộng đồng